Specialisten in vernieuwing van leiderschap en HR

Dijkstra Organisatieadvies & Personeelsmanagement helpt u uw organisatie geschikt te maken voor de eisen die nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen aan u stellen. Onze focus ligt daarbij op innovatieve werkwijzen en tools zoals 'cloud organizing', gedeeld leiderschap, competentie- en talentontwikkeling, HR Analytics, et cetera.


      

Dr. Jelle Dijkstra: 

'Ontwikkelingen zoals globalisering, vergrijzing en de opkomst van internet en de sociale media stellen andere eisen aan hoe wij met elkaar samenwerken, leren en het werk organiseren. Daarom bedenken en introduceren wij nieuwe organisatie- en leiderschapsvormen die beter geschikt zijn voor de uitdagingen van deze tijd.

Mensen worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor het op peil brengen en houden van hun kennis, ervaring en vaardigheden. Organisaties kunnen hen hierbij faciliteren, onder meer door de inzet van ons online programma .'


 


Nieuws

Lectorale rede Dr. Jelle Dijkstra | 05-05-2014 | Op 13 november 2013 is Jelle officieel geïnaugureerd als lector Persoonlijk Leiderschap en Innovatiekracht bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Voor een impressie van en een link naar de lectorale rede verwijzen wij naar de website van het lectoraat

Lees meer

Leiderschapsatelier | 11-10-2013 | Begin 2013 heeft Jelle Dijkstra een bijdrage geleverd aan het Leiderschapsatelier van ABN Amro Regio Zuid. Hierin leren leidinggevenden op basis via self assessments, lezingen, intervisie en zelfstudie nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van o.a. gedeeld leiderschap aan. Wij bieden nu andere organisaties aan een vergelijkbaar traject op te zetten en uit te voeren. Voor meer informatie kunt u hierover contact met ons opnemen.

Lees meer

Jelle Dijkstra lector Persoonlijk Leiderschap & Innovatie | 05-02-2013 |

Sinds 1 december 2012 is Jelle Dijkstra parttime (2 dagen per week) werkzaam als lector Persoonlijk Leiderschap & Innovatie bij NHL Hogeschool in Leeuwarden. Het lectoraat is in principe ingesteld voor vier jaar. Voor meer informatie klik hier.

Lees meer

Managementboek van het jaar 2012! Gedeeld Leiderschap  | 20-03-2012 |

Donderdag 15 maart is heeft Gedeeld Leiderschap , auteurs Jelle Dijkstra en Paul-Peter Feld,

Lees meer

Door co-creatie ontwikkelen van een nieuwe HR-aanpak | 25-11-2010 |

Bij ABN/Amro zijn met een groep ‘young potentials’ scenario’s ontwikkeld voor de organisatie en opgaven voor HR gedefinieerd.

Lees meer

Tweede druk van het Handboek HRM van Jelle Dijkstra in productie. | 03-11-2010 |

De eerste druk van het Handboek is nu bijna uitverkocht. Ondanks het feit dat onderwijsinstellingen hun programma’s vaak jarenlang hebben vastgelegd vertonen de verkoopcijfers een stijgende lijn.

Lees meer

Creatieve dwarskijkers vernieuwen gemeentelijke organisatie! | 19-10-2010 |

Bij de gemeente Zwijndrecht bestond de behoefte om de organisatie aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en wensen van het college van Burgemeester en Wethouders.

Lees meer